Спорт авиралт, Мөсөн авиралт, Хадан авиралтаар хичээллэж, Улсын болон Дэлхийн залуучуудын аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож буй UB Hiking Club / Улаанбаатар аялагч клуб-ын тамирчин 10а ангийн сурагч Ж.Амина маань сонирхолтой ярилцлага хийжээ.

Спорт авиралт, Мөсөн авиралт, Хадан авиралтаар хичээллэж, Улсын болон Дэлхийн залуучуудын аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож буй UB Hiking Club / Улаанбаатар аялагч клуб-ын тамирчин 10а ангийн сурагч Ж.Амина маань сонирхолтой ярилцлага хийжээ.

Спорт авиралт, Мөсөн авиралт, Хадан авиралтаар хичээллэж, Улсын болон Дэлхийн залуучуудын аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож буй UB Hiking Club / Улаанбаатар аялагч клуб-ын тамирчин

10а ангийн сурагч Ж.Амина маань сонирхолтой ярилцлага хийжээ.

Уг спортын талаарх мэдлэг мэдээлэлтэй болохыг хүсвэл түүний ярилцлагыг сонсоорой ????????????

 

Сэтгэгдэл бичих