Бидний тухай

Номт наран сургууль нь 2016 онд үүсэн байгуулагдсан ба ерөнхий боловсролын үндэсний цөм хөтөлбөрийг япон, англи хэлний олон улсын хөтөлбөр, хүүхэд хөгжүүлэх төрөл бүрийн нэмэлт, хөгжүүлэх сургалтаар өргөтгөн, өнөөгийн нийгэмд зайлшгүй шаардагдаж буй хүүхдийн танин мэдэхүй, сэтгэл хөдлөл, өөрийгөө илэрхийлэх, бусадтай харилцах чадварыг нь хөгжүүлэн дэмжиж сэтгэл зүйн боловсрол олгох “Bee” хөтөлбөрийг боловсруулан  бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшинд хэрэгжүүлж буй анхны хувийн сургууль юм.

  • Мэргэжлийн удирдлага, туршлагатай менежментийн баг

  • Монгол, гадаад 90 гаруй үндсэн багш ажилчид

  • NNTeam байгууллагын соёл, тогтвортой хүний нөөц