Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго: Суралцагчдын бие даан бүтээлчээр сурах, хөгжих, хүмүүнших нөхцөлийг бүрдүүлэн, хос хэлний мэдлэгтэй, хүсэл тэмүүлэлтэй, хариуцлагатай, хүмүүнлэг иргэн төлөвших орчныг цогцлоох

Алсын хараа: Боловсролын үйлчилгээний хэрэгцээ, шаардлага, суралцагчдын хүсэл сонирхолд нийцсэн, сургалтын олон талт арга барил бүхий чадварлаг багш, хамт олныг төлөвшүүлсэн, үндэсний цөм хөтөлбөрийг олон улсын стандартад нийцүүлэн хэрэгжүүлэгч цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор болох.